Search
VGM

BER Bouw en Renovatie is erop gericht de directe veiligheid van medewerkers tijdens uitvoering van hun werkzaamheden te beheersen en gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Dit geldt ten aanzien van zowel eigen personeel als voor tijdelijke medewerkers. Om dit te blijven doen, wordt er continue gelet op de veiligheid en hoe deze te waarborgen gedurende een bouwproces. Dit gaat op verschillende manieren:

  • Veiligheid op en rondom de bouwplaats: Gedurende onze werkzaamheden wordt de veiligheid van de bouwplaats bewaakt middels werkplekinspecties en worden werknemers vooraf ingelicht van bijzondere werkzaamheden door bijpassende VGM-instructies.
  • VGM Risico-Inventarisatie en Evaluatie: BER Bouw en Renovatie inventariseert periodiek de voorkomende risico’s en gevaren van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf. Dit gebeurt door uitvoering van de VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E vindt plaats volgens een vaste methodiek door inventarisatie van gevaren, het bepalen van risico’s en evaluatie van risico’s.
  • Taakrisicoanalyses (TRA’s): Voor alle binnen ons bedrijf voorkomende functies is een risico analyse uitgevoerd. De TRA vindt plaats volgens een vaste methodiek, door omschrijving van taken (in een specifieke omgeving), daaraan verbonden risico’s en te treffen maatregelen.
  • VGM Overleg: Diverse keren per jaar worden toolboxmeetings georganiseerd. In deze meetings worden o.a. relevante VGM-onderwerpen besproken en komen relevante aandachtspunten uit incidentmeldingen en inspecties aan bod.
  • Opleidingen: Iedere operationele medewerker, langer dan 3 maanden in dienst, is in het bezit van het certificaat Basisveiligheid-VCA. Daarnaast zorgen we ervoor dat ten minste alle leidinggevende in het bezit zijn van een BHV training om te kunnen handelen in noodsituaties.